Μαθήματα

Την Πέμπτη 17/01/2019 και την Παρασκευή 18/01/2019 θα πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του Μαθήματος «Χειροθεραπευτική Φυσικοθεραπεία (Εργαστήριο)» για όλα τα τμήματα. Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτάπριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

 

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κλινικής

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2253 11:00
2 2299 11:00
3 2365 11:00
4 2363 11:10
5 2274 11:15
6 2338 11:20
7 2338 11:30
8 2396 11:35
9 2049 11:40

 

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 1882 15:00
2 2277 15:00
3 2311 15:00
4 2311 15:10
5 2355 15:15
6 2330 15:20

 

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας – Τμήμα Α

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2317 16:00
2 2312 16:00
3 2323 16:00
4 2310 16:10
5 2263 16:15
6 2259 16:20
7 2361 16:30
8 2336 16:35
9 2376 16:40
10 2352 16:45
11 2418 16:50
12 2358 17:00
13 2390 17:05
14 2204 17:10
15 2283 17:15
16 2266 17:20
17 1218 17:30
18 2271 17:35
19 2339 17:40
20 2409 17:45
21 2419 17:50
22 2294 18:00
23 2417 18:05
24 2364 18:10
25 2291 18:15
26 2267 18:20
27 2257 18:30

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2295 19:00
2 2326 19:00
3 2342 19:00
4 2148 19:10
5 2328 19:15
6 2373 19:20
7 2401 19:30

 

Παρασκευή 18/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας – Τμήμα Β

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2272 08:00
2 2356 08:00
3 2269 08:00
4 2301 08:10
5 2275 08:15
6 2344 08:20
7 2296 08:30
8 2262 08:35
9 2407 08:40
10 2256 08:45
11 2060 08:50
12 2308 09:00
13 2285 09:05

 

Παρασκευή 18/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας – Τμήμα Γ

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2303 10:00
2 2264 10:00
3 2369 10:00
4 2359 10:10
5 2278 10:15
6 2327 10:20
7 2325 10:30
8 2281 10:35
9 2371 10:40
10 2186 10:45
11 2322 10:50
12 2372 11:00
13 2304 11:05
14 2368 11:10
15 2292 11:15
16 2315 11:20
17 2362 11:30
18 2273 11:35

Παρασκευή 18/01/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας – Τμήμα Δ

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2393 12:00
2 2298 12:00
3 2270 12:00
4 2113 12:10
5 2132 12:15
6 2412 12:20
7 2400 12:30
8 2398 12:35
9 2282 12:40
10 2381 12:45
11 2374 12:50
12 2333 13:00
13 2399 13:05

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνεται στις σημειώσεις των μαθημάτων 7, 8, 9 και 10. Οι φοιτητές με ΑΜ 2338 και 2311 θα εξεταστούν σε όλη την ύλη όλου του εξαμήνου (δεν είχαν αξιολογηθεί στην ενδιάμεση αξιολόγηση). Οι σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class στο όνομα μαθήματος «ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ (προπτυχιακό)», στην κατηγορία «Έγγραφα» και στον φάκελο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (Χειροθεραπευτική Φ/Θ)» .

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Την Πέμπτη 17/01/2019 θα πραγματοποιηθεί η τελική αξιολόγηση του Μαθήματος «Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία Ι (Εργαστήριο στο ΤΕΙ)» για τα τμήματα Δ (Πέμπτη 08:00-12:00) και Ε (Πέμπτη 12:00-16:00). Ο χώρος διεξαγωγής της εξέτασης είναι και για τα 2 τμήματα το Εργαστήριο Κλινικής (ισόγειο, πρώην χώρος Γραμματείας). Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κλινικής – Τμήμα Δ

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2303 08:20
2 2298 08:20
3 2253 08:20
4 2269 08:30
5 2141 08:35
6 2359 08:40
7 2301 08:50
8 2181 08:55
9 2275 09:00
10 2358 09:05
11 2200 09:10
12 2203 09:20
13 2374 09:25
14 2365 09:30
15 2407 09:35
16 2119 09:40
17 2292 09:50
18 2291 09:55
19 2239 10:00

 

Πέμπτη 17/01/2019 – Εργαστήριο Κλινικής – Τμήμα Ε

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2272 12:20
2 2132 12:20
3 2356 12:20
4 2259 12:30
5 2327 12:35
6 2277 12:40
7 2402 12:50
8 2187 12:55
9 2189 13:00
10 2355 13:05
11 2381 13:10
12 2204 13:20
13 2094 13:25
14 2307 13:30
15 2311 13:35
16 2224 13:40
17 1886 13:50
18 1886 13:55
19 2417 14:00
20 2315 14:05
21 2267 14:10
22 2308 14:20
23 2257 14:25

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνεται στις σημειώσεις των μαθημάτων 5 (Φυσικοθεραπεία ωμικής ζώνης), 6 (Φυσικοθεραπεία παθήσεων αγκώνα), 7 (Παθήσεις καρπού-άκρας χείρας) και του μαθήματος με τίτλο «Τεχνικές PNF» (σε ό,τι αφορά τα άνω άκρα), ενώ περιλαμβάνονται και όσα άλλα έχουν αναφερθεί στη διάρκεια των μαθημάτων. Ο φοιτητής με ΑΜ 1886 θα εξεταστεί σε όλη την ύλη όλου του εξαμήνου (δεν είχε αξιολογηθεί στην ενδιάμεση αξιολόγηση). Οι σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class (όνομα μαθήματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι (616168)», κατηγορία «Έγγραφα», φάκελος «Εργαστήριο στο ΤΕΙ»).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος "Κινησιολογία Κορμού' θα πραγματοποιηθεί  αυτή την εβδομάδα (14-18 Ιανουαρίου) όπως έχει ανακοινωθεί μέσα στα εργαστήρια.
Οι φοιτητές που χρωστάνε το μάθημα θα προσέλθουν για εξέταση την Τετάρτη και ώρα 12.00 στην αίθουσα 1.
Η ύλη της εξέτασης περιλαμβανει την Σπονδυλική στήλη, την πύελο και την κροταφογναθική άρθρωση.

Χρονοδιάγραμμα εξέτασης Δευτέρα 14/01

Χρονοδιάγραμμα εξέτασης Τρίτη 15/01

Χρονοδιάγραμμα εξέτασης Αρχές Νευρολογικής ΦυσικοθεραπείαςΚαταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook