Μαθήματα

Αύριο (17/04/2019), αντί της Πέμπτης,

(την ώρα της θεωρίας της Βιοστατιστικης)

θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση

του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος.

 

Οι διδάσκοντες

 

Κ. Κουτσογιάννης

Αν. Ανδρικόπουλος

 

Αυτή την εβδομάδα θα εξεταστούν  τα εργαστήρια με την κα Μπανιά

Η εξέταση θα γίνει την ώρα που θα γινόταν τοεργαστήριο

Το τμήμα της Δευτέρας την Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 2.00μμ (έχουμε συνεννοηθεί ήδη με τη σειρά θα μπείτε να εξεταστείτε)

Το τμήμα της Τετάρτης την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 2.00μμ 

εδώ το τμήμα Τετάρτης  θα βρει λίστα εξέτασης 

2.00μμ Σουκουλη, Κατσιμάρδου, Γκέμου, Παπαστεργίου

2.30 Μάτα-Μπρικενα, Μεθυμάκης, Τυρογιάννης, Ρόδης

3.00 Μπέτσα, Χρυσάνης, Χρηστάκης, Φιλιπποπούλου, Βασλή

Να διαβάσετε όλα τα εργαστήρια που κάναμε μέχρι τώρα στην ύλη που σας έχω στο e-class, δηλ. μέχρι και τη διπληγική εγκεφαλική παράλυση για κάτω άκρα ότι κάναμε με το κάθε τμήμα. Δεν είναι μέσα η αξιολόγηση GMFM. 

Υλικό μπορείτε να βρείτε όπως σας είπα εκτός της δικής μου ύλης και από κα Φαράντου (π.χ. τα αντανακλαστικά που κάναμε, καθώς και την κλινική εικόνα της ημιπληγικής και διπληγικής ΕΠ, ή ότι άλλο πιστεύεται θα σας βοηθήσει..)

Εννοείται να διαβάσετε και από σημειώσεις που κρατήσατε!!

Καλή Επιτυχία!!!

Η υπεύθυνη του εργαστηρίου 

Μπανιά Θ.

Την Πέμπτη 11/04/2019, στο Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης, και την Παρασκευή 12/04/2019στο Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας, θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του Μαθήματος «Κλινική Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία ΙΙ (Εργαστήριο στο ΤΕΙ)» για τους/τις σπουδαστές/τριες των τμημάτων Α (Πέμπτη 15:00-17:00), Ε (Πέμπτη 17:00-19:00), Δ (Παρασκευή 12:00-14:00) και Β (Παρασκευή 14:00-16:00). Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

Τμήμα Α Πέμπτη 11/04/2019 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2312 15:00 13 2299 16:15
2 2323 15:05 14 2372 16:20
3 2400 15:10 15 2208 16:25
4 2310 15:20 16 2353 16:30
5 2278 15:25 17 2304 16:40
6 2361 15:30 18 2232 16:45
7 2357 15:40 19 2256 16:50
8 2371 15:45 20 2362 16:55
9 2328 15:50 21 2308 17:00
10 2336 15:55 22 2273 17:10
11 2376 16:00      
12 2275 16:10      

Τμήμα Ε Πέμπτη 11/04/2019 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2270 17:15 11 2311 18:15
2 2401 17:20 12 2296 18:20
3 2259 17:25 13 2409 18:25
4 2327 17:30 14 2419 18:30
5 2277 17:40 15 2294 18:40
6 2418 17:45 16 2267 18:45
7 2358 17:50 17 2239 18:50
8 2390 17:55 18 2099 18:55
9 2330 18:00 19 2257 19:00
10 2283 18:10 20 2363 19:05

Τμήμα Δ Παρασκευή 12/04/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2243 12:00 10 2355 12:45
2 2125 12:00 11 2381 12:50
3 2412 12:00 12 2333 13:00
4 2301 12:10 13 2335 13:05
5 2274 12:15 14 2262 13:10
6 2181 12:20 15 1886 13:15
7 2282 12:30 16 2364 13:20
8 2187 12:35 17    
9 2338 12:40      

Τμήμα Β Παρασκευή 12/04/2019 – Εργαστήριο Κινησιοθεραπείας

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2303 13:30 11 2204 14:30
2 2272 13:35 12 2374 14:40
3 2298 13:45 13 2365 14:45
4 2356 13:50 14 2307 14:50
5 2269 13:55 15 2373 14:55
6 2325 14:00 16 2271 15:00
7 2300 14:10 17 2395 15:10
8 2402 14:15 18 2224 15:15
9 2326 14:20 19 2315 15:20
10 2342 14:25 20 2291 15:25

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνεται στα μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο από την αρχή του εξαμήνου μέχρι και την 6η εβδομάδα. Βοηθητικές σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class στο όνομα μαθήματος «ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΙ (616104)», στην κατηγορία «Έγγραφα», στον φάκελο «Εργαστήριο στο ΤΕΙ» και στον υποφάκελο «Αρχεία-σημειώσεις κου. Τόλου (2017-2018)» (6 αρχεία).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Την Πέμπτη 11/04/2019, στο Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης, θα πραγματοποιηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση του Μαθήματος «Φυσικοθεραπευτική Αξιολόγηση (Εργαστήριο)» για τους/τις σπουδαστές/τριες του τμήματος Δ (Πέμπτη 13:00-15:00). Η εξέταση θα είναι προφορική. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν τουλάχιστον 15 λεπτάπριν την ώρα προσέλευσης που αναφέρεται παρακάτω για κάθε έναν/κάθε μία ξεχωριστά και να αναμένουν έξω από το εργαστήριο μέχρι την είσοδό τους σε αυτό.

Πέμπτη 11/04/2019 – Εργαστήριο Κλινικής Αποκατάστασης

Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης Α/Α ΑΜ Ώρα Προσέλευσης
1 2533 12:40 15 2497 13:55
2 2561 12:40 16 2515 14:00
3 2478 12:40 17 2545 14:10
4 2464 12:50 18 2502 14:15
5 2488 12:55 19 2521 14:20
6 2426 13:00 20 2559 14:25
7 2485 13:10 21 2466 14:30
8 2487 13:15 22 2435 14:40
9 2468 13:20 23 2444 14:45
10 2439 13:25 24 2486 14:50
11 2503 13:30 25 2550 14:55
12 2442 13:40 26    
13 2563 13:45 27    
14 2268 13:50      

Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες να φέρουν αθλητική ενδυμασία κατά την εξέταση. Η ύλη περιλαμβάνεται στα μαθήματα που έχουν πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο από την αρχή του εξαμήνου μέχρι και την 6η εβδομάδα (έως και την Σπονδυλική Στήλη). Βοηθητικές σημειώσεις είναι αναρτημένες στο e-class στο όνομα μαθήματος «ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (616118)», στην κατηγορία «Έγγραφα» και στον φάκελο «Βοηθήματα εργαστηριακών μαθημάτων» (4 αρχεία).

Καλή επιτυχία σε όλες και όλους!

Ο εκπαιδευτικός

Τόλος Ηλίας

Η ενδιάμεση αξιολόγηση του εργαστηρίου «Κλινική Καρδιοαναπνευστική Φυσικοθεραπεία» θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα 13/5-17/5 μέσω των ομαδικών εργασιών που έχετε ήδη αναλάβει.

Η εκπαιδευτικός

Βασιλειάδη Κ.Καταγραφή πληροφοριών & χαρακτηριστικών σχετικών με τα προβλήματα της οσφύος

Επικοινωνία

Ψαρρών 6, Μυρτιά 25100, Αίγιο
phone 26910.61150 fax26910.61250
emailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

find us on facebook