• Δημιουργία λογαριασμού ή σύνδεση με τον λογαριασμό σας. Για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα θα χρειαστεί να καταχωρήσετε εκτός των άλλων το αριθμό μητρώου σας στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών για την επιτυχή ταυτοποίηση σας σαν φυσικοθεραπευτής

  • Ο πίνακας ελέγχου του χρήστη. Εδώ μπορείτε να επεξεργαστείτε το προφίλ σας, ενώ στο μενού επάνω μπορείτε να δείτε τους ασθενείς σας, και να προσθέσετε καινούριους

  • Οι βασικές πληροφορίες των ασθενών σας εμφανίζονται σε λίστα. Μπορείτε να προσθέσετε νέο ασθενή ή να δείτε την καρτέλα του ασθενή επιλέγοντας τον απο την λίστα

  • Πλήρης καρτέλα ασθενή. Εμφανίζονται τα προσωπικά του στοιχεία, ενώ μπορείτε να δείτε και να επεξεργαστείτε το ιστορικό του. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα κλινική εξέταση για τον συγκεκριμένο ασθενή όπως και να προσθέσετε στην καρτέλα του κάποιο ερωτηματολόγιο. Μετά την προσθήκη των δεδομένων και την ανάλυσή τους από την πλατφόρμα θα εμφανιστεί στο πεδίο "Διάγνωση" η διάγνωση που έχει παραχθεί

  • Ερωτηματολόγιο "Sciatica Bothersomeness Index". Συμπληρώστε όλα τα πεδία και πατήστε "Υποβολή" για την καταχώρηση του.

  • Ερωτηματολόγιο "Maine-Seattle Back Index". Συμπληρώστε όλα τα πεδία και πατήστε "Υποβολή" για την καταχώρηση του